Nét đẹp sinh viên Bách khoa ngày lễ tốt nghiệp Những bó hoa trong ngày tốt nghiệp được đặt dưới "Tượng đài Sinh viên lên đường bảo vệ Tổ quốc" trong vườn hoa trước Hội trường C2, Đại học Bách khoa ...

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 48 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/04/1975 - 30/04/2023) - NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5 - NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG (10/3 ÂM LỊCH)

NÉT ĐẸP SINH VIÊN BÁCH KHOA

Bạch Ngọc Huyền Thi 01-10-2023 23:10:00 TẤM GƯƠNG HỌC TẬP ĐẠO ĐỨC HỒ ... 586+

Nét đẹp sinh viên Bách khoa ngày lễ tốt nghiệp Những bó hoa trong ngày tốt nghiệp được đặt dưới "Tượng đài Sinh viên lên đường bảo vệ Tổ quốc" trong vườn hoa trước Hội trường C2, Đại học Bách khoa Hà Nội. Thành kính và trang nghiêm, những bó hoa như một lời cảm ơn của một thế hệ tới một thế hệ. Chúc mừng các bạn vừa tốt nghiệp Bách khoa, mãi tưởng nhớ công ơn của những thế hệ đi trước, những người xếp bút nghiên lên đường, để chúng ta có ngày hôm nay!

2023-10-24_20-55-49AYoJ8c_394519063_320856530566910_8793869854792786860_n.jpg