ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 48 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/04/1975 - 30/04/2023) - NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5 - NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG (10/3 ÂM LỊCH)

ĐIỀU LỆ

06/06/2019 admin 1390

ĐIỀU LỆ

Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh (Ban hành kèm theo Quyết định số 319QĐ/TWĐTN ngày 10/9/2013 của Ban Chấp ...