Mục tiếu đến năm 2025 Đà Nẵng thuộc nhóm 3 địa phương dẫn đầu về chuyển đổi số, an toàn thông tin và thương mại điện tử của cả nước. Tầm nhìn đến năm 2023 Đà Nẵng hoàn thành xây ...

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 48 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/04/1975 - 30/04/2023) - NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5 - NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG (10/3 ÂM LỊCH)

ĐỀ ÁN CHUYỂN ĐỔI SỐ - THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐẾN 2025, ĐỊNH HƯỚNG 2030

Phạm Đình Phong 24-04-2023 14:04:00 CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG ... 217+

Mục tiếu đến năm 2025 Đà Nẵng thuộc nhóm 3 địa phương dẫn đầu về chuyển đổi số, an toàn thông tin và thương mại điện tử của cả nước. Tầm nhìn đến năm 2023 Đà Nẵng hoàn thành xây dựng đô thị thông minh kết nối đồng bộ với các mạng lưới thông minh trong nước và khu vực ASEAN.

2023-04-24_14-52-37NUjl4K_Untitled.png

Xem trực tiếp tại đây:

 

Sưu tầm: Đoàn Phường Hòa Quý