TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 48 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/04/1975 - 30/04/2023) - NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5 - NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG (10/3 ÂM LỊCH)

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 12 NĂM 2019

01/12/2019 admin 483

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 12 NĂM 2019

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 12 NĂM 2019

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 11 NĂM 2019

01/11/2019 admin 299

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 11 NĂM 2019

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 11 NĂM 2019

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 10 NĂM 2019

01/10/2019 Phạm Đình Quý 563

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 10 NĂM 2019

LỊCH SỬ NGÀY TRUYỀN THỐNG HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM (15/10)

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 07 NĂM 2019

13/07/2019 Phạm Đình Quý 409

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 07 NĂM 2019

TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 72 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ (27/7/1947 – 27/7/2019)

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 06 NĂM 2019

05/06/2019 Phạm Đình Quý 338

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 06 NĂM 2019

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 71 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC ...

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 04 NĂM 2019

01/04/2019 Phạm Đình Quý 434

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 04 NĂM 2019

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 44 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1945 – 30/4/2019)

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 03 NĂM 2019

02/03/2019 Phạm Đình Quý 483

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 03 NĂM 2019

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 88 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (26/03/1930 – 26/3/2019)

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 01+02 NĂM 2019

30/01/2019 Phạm Đình Quý 375

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 01+02 NĂM 2019

MỪNG ĐẢNG ĐÓN XUÂN 2019 VÀ CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ...