TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LẦN THỨ XIX, NHIỆM KỲ 2022-2027 --- KỶ NIỆM 66 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM (15/10/1956 - 15/10/2022)

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 12 NĂM 2019

01/12/2019 admin 296

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 12 NĂM 2019

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 12 NĂM 2019

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 11 NĂM 2019

01/11/2019 admin 228

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 11 NĂM 2019

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 11 NĂM 2019

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 10 NĂM 2019

01/10/2019 Phạm Đình Quý 495

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 10 NĂM 2019

LỊCH SỬ NGÀY TRUYỀN THỐNG HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM (15/10)

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 07 NĂM 2019

13/07/2019 Phạm Đình Quý 308

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 07 NĂM 2019

TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 72 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ (27/7/1947 – 27/7/2019)

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 06 NĂM 2019

05/06/2019 Phạm Đình Quý 260

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 06 NĂM 2019

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 71 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC ...

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 04 NĂM 2019

01/04/2019 Phạm Đình Quý 347

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 04 NĂM 2019

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 44 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1945 – 30/4/2019)

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 03 NĂM 2019

02/03/2019 Phạm Đình Quý 400

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 03 NĂM 2019

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 88 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (26/03/1930 – 26/3/2019)

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 01+02 NĂM 2019

30/01/2019 Phạm Đình Quý 301

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 01+02 NĂM 2019

MỪNG ĐẢNG ĐÓN XUÂN 2019 VÀ CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ...