Thực hiện Chương trình công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022; nhằm bồi dưỡng tạo nguồn đội viên, hội viên ưu tú để kết nạp đoàn, Ban Thường vụ Quận Đoàn Ngũ Hành Sơn ...

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 48 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/04/1975 - 30/04/2023) - NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5 - NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG (10/3 ÂM LỊCH)

QUẬN ĐOÀN - HỘI LHTN VIỆT NAM QUẬN NGŨ HÀNH SƠN CHỈ ĐẠO CÁC CẤP BỘ ĐOÀN TỔ CHỨC CÁC LỚP CẢM TÌNH ĐOÀN, TUYÊN TRUYỀN, GIỚI THIỆU ĐỘI VIÊN, HỘI VIÊN ƯU TÚ KẾT NẠP ĐOÀN

Bạch Ngọc Huyền Thi 24-09-2022 16:09:00 HOẠT ĐỘNG HỘI LHTN NỔI BẬT 554+

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022; nhằm bồi dưỡng tạo nguồn đội viên, hội viên ưu tú để kết nạp đoàn, Ban Thường vụ Quận Đoàn Ngũ Hành Sơn đã chỉ đạo Đoàn - Hội các cấp tiếp tục triển khai các lớp Cảm tình Đoàn (đợt 2) nhằm tổ chức hoạt động tuyên truyền, giới thiệu về Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cho hội viên, giới thiệu hội viên ưu tú để kết nạp Đoàn.

2022-11-03_16-41-04kh5MrP_308737343_1205813086642015_4050127846630435092_n.jpg

Thông qua lớp bồi dưỡng cảm tình Đoàn, các em Đội viên, Hội viên được trang bị những kiến thức cơ bản về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh như: mục tiêu, lý tưởng, chức năng nhiệm vụ của Đoàn, các tên gọi, các phong trào của Đoàn qua các thời kỳ, các kỳ Đại hội của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thanh niên…qua đó giáo dục và bồi dưỡng cho Đội viên, Hội viên về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; nâng cao nhận thức về lịch sử của Đoàn, của Đảng cộng sản Việt Nam. Qua đó giúp các bạn hiểu biết thêm về quyền lợi và nghĩa vụ của một Đoàn viên để từ đó ra sức trau dồi đạo đức lối sống lành mạnh, tạo động lực cho các em đội viên và các bạn thanh niên phấn đấu học tập tốt, rèn luyện tốt để sớm được đứng trong hàng ngũ của Đoàn.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn trong việc chủ động chăm lo, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đoàn viên, hội viên mới trong giai đoạn hiện nay.

Nguồn: Quận Đoàn Ngũ Hành Sơn