CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 48 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/04/1975 - 30/04/2023) - NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5 - NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG (10/3 ÂM LỊCH)

TT TÊN VĂN BẢN SỐ/KÝ HIỆU NGÀY BAN HÀNH TẢI VỀ
1 Quyết định thành lập Đội xử lý các tình huống giao thông quận 20QĐ/ĐTN 18/12/2019
2 Hồ sơ khu dân cư không có tệ nạn xã hội phường Mỹ An (kế hoạch) 18/10/2019
3 Hồ sơ khu dân cư không có tệ nạn xã hội phường Mỹ An (quy chế) 18/10/2019
4 Hồ sơ khu dân cư không có tệ nạn xã hội phường Khuê Mỹ (quy chế) 18/10/2019
5 Danh sách kết nạp Đảng đợt 2/9 18/10/2019
6 Danh sách kết nạp đảng đợt 19/5 18/10/2019
7 Danh sách kết nạp đảng đợt 3/2 18/10/2019
8 Hồ sơ khu dân cư không có tệ nạn xã hội phường Khuê Mỹ (quyết định 2) 18/10/2019
9 Hồ sơ khu dân cư không có tệ nạn xã hội phường Khuê Mỹ (quyết định) 18/10/2019
10 Hồ sơ khu dân cư không có tệ nạn xã hội phường Khuê Mỹ (kế hoạch) 18/10/2019
11 Danh sách giới thiệu việc làm năm 2019 18/10/2019
12 Hồ sơ CLB Tuổi trẻ với pháp luật phường Hòa Qúy 18/10/2019
13 Hướng dẫn chương trình rèn luyện đoàn viên 18/10/2019
14 Kế hoạch giám sát phản biện Xh 2019 18/10/2019
15 Hồ sơ kiểm tra vay vốn phường Hòa Qúy (biên bản kiểm tra tổ 14) 18/10/2019
16 Hồ sơ kiểm tra vay vốn phường Hòa Qúy (biên bản kiểm tra tổ 12) 18/10/2019
17 Hồ sơ kiểm tra vay vốn phường Hòa Qúy (biên bản kiểm tra phường) 18/10/2019
18 Hồ sơ kiểm tra vay vốn phường Hòa Hải (biên bản kiểm tra tổ 2) 18/10/2019
19 Hồ sơ kiểm tra vay vốn phường Hòa Hải (biên bản kiểm tra tổ) 18/10/2019
20 Hồ sơ kiểm tra vay vốn phường Hòa Hải (biên bản kiểm tra phường) 18/10/2019
21 Hồ sơ kiểm tra vay vốn phường Khuê Mỹ (biên bản kiểm tra tổ 15) 18/10/2019
22 Hồ sơ kiểm tra vay vốn phường Khuê Mỹ (biên bản kiểm tra tổ) 18/10/2019
23 Hồ sơ kiểm tra vay vốn phường Khuê Mỹ (biên bản kiểm tra phường) 18/10/2019
24 Hồ sơ kiểm tra vay vốn phường Mỹ An (biên bản kiểm tra tổ 37) 18/10/2019
25 Hồ sơ kiểm tra vay vốn phường Mỹ An (biên bản kiểm tra tổ 35) 18/10/2019
26 Hồ sơ kiểm tra vay vốn phường Mỹ An (biên bản kiểm tra phường) 18/10/2019
27 Quyết định thành lập Đội xử lý ATGT phường Hòa Qúy 18/10/2019
28 Quyết định thành lập Đội xử lý ATGT phường Hòa Hải 18/10/2019
29 Hồ sơ xây dựng Cổng trường ATGT phường Mỹ An (quyết định) 18/10/2019
30 Hồ sơ xây dựng Cổng trường ATGT phường Khuê Mỹ (quyết định) 18/10/2019
31 Hồ sơ mô hình Đội tại khu dân cư (4) 18/10/2019
32 Hồ sơ mô hình Đội tại khu dân cư (3) 18/10/2019
33 Hồ sơ tuyến đường văn minh đô thị phường Hòa Qúy 18/10/2019
34 Hồ sơ tuyến đường văn minh đô thị phường Hòa Hải 18/10/2019
35 Hồ sơ tuyến đường văn minh đô thị phường Khuê Mỹ 18/10/2019
36 Hồ sơ khu dân cư không có tệ nạn xã hội phường Hòa Hải (quyết định) 18/10/2019
37 Hồ sơ khu dân cư không có tệ nạn xã hội phường Hòa Hải (quy chế) 18/10/2019
38 Hồ sơ khu dân cư không có tệ nạn xã hội phường Hòa Hải (kế hoạch) 18/10/2019
39 Hồ sơ khu dân cư không có tệ nạn xã hội phường Hòa Qúy 18/10/2019
40 Hồ sơ mô hình Đội tại khu dân cư (2) 18/10/2019
41 Hồ sơ mô hình Đội tại khu dân cư 18/10/2019
42 Mẫu đăng ký 3 không cấp trường học 16/10/2019
43 Mẫu đăng ký 3 không cấp phường 16/10/2019
44 Mẫu đăng ký chương trình rèn luyện đoàn viên 15/10/2019
45 Hồ sơ công tác kiểm tra nguồn vốn vay ủy thác 14/10/2019
46 Hồ sơ đoạn đường thanh niên tự quản Xanh - Sạch - Đẹp (phường Mỹ An) 14/10/2019
47 Hồ sơ thành lập CLB Tuổi trẻ với pháp luật - Phường Hòa Hải (danh sách) 14/10/2019
48 Hồ sơ thành lập CLB Tuổi trẻ với pháp luật - phường Hòa Hải 14/10/2019
49 Hồ sơ thành lập CLB Tuổi trẻ với pháp luật - Phường Khuê Mỹ (danh sách) 14/10/2019
50 Hồ sơ thành lập CLB Tuổi trẻ với pháp luật - Phường Khuê Mỹ (quy chế) 14/10/2019
51 Hồ sơ thành lập CLB Tuổi trẻ với pháp luật - Phường Khuê Mỹ 14/10/2019
52 Hồ sơ thành lập CLB Tuổi trẻ với pháp luật - phường Mỹ An (danh sách) 14/10/2019
53 Hồ sơ thành lập CLB Tuổi trẻ với pháp luật - Phường Mỹ An (quy chế) 14/10/2019
54 Hồ sơ thành lập CLB Tuổi trẻ với pháp luật - Phường Mỹ An 14/10/2019
55 Hồ sơ chương trình Vì cổng trường bình yên - Phường Khuê Mỹ (bản cam kết) 14/10/2019
56 Hồ sơ chương trình Vì cổng trường bình yên - Phường Khuê Mỹ 14/10/2019
57 Hồ sơ xây dựng cổng trường ATGT năm 2019 - Phường Mỹ An Danh sách 14/10/2019
58 Hồ sơ xây dựng Cổng trường ATGT năm 2019 - Phường Mỹ An 14/10/2019
59 Quyết định về việc công nhận công trình thanh niên cấp quận năm 2019 95-QĐ/ĐTN 25/09/2019
60 Quyết định về việc công nhận đoàn cơ sỡ 3 chủ động năm 2019 88-QĐ/ĐTN 15/07/2019
61 Kế hoạch triển khai thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn năm 2019 78-KH/ĐTN 15/07/2019
62 Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát quận đoàn Ngũ Hành Sơn 6 tháng đầu năm 2019 38-BV/ĐTN-UBKT 30/06/2019
63 Tờ trình về việc công nhận Đoàn cơ sỡ 3 chủ động -TTr/ĐTN-UBKT 30/06/2019
64 Thông báo kết luận công tác kiểm tra, giám sát theo chuyên đề cấp đoàn cơ sỡ. 79-TB/ĐTN-UBKT 28/06/2019
65 Kế hoạch triển khai chương trình "Tiếp sức mùa thi" năm 2019 75-KH/ĐTN 02/06/2019
66 Công văn Chương trình "Tri thức trẻ vì giáo dục" 52-CV/ĐTN 05/05/2019
67 Kế hoạch tổ chức sinh hoạt truyền thống chào mừng kỷ niệm 129 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2019) 66-KH/ĐTN 15/04/2019
68 Công văn Sắp xếp chi đoàn thành niên cơ quan phường xã, saukhi giải thể chi bộ cơ quan phường, xã. 10/04/2019
69 Công văn thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019. 46-CV/ĐTN 30/03/2019
70 Kế hoạch cuộc thi ảnh đẹp - Chủ đề "Dấu chân tình nguyện" 64-KH/ĐTN 30/03/2019
71 Kế hoạch tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực cho đoàn viên thanh niên 58-KH/ĐTN 16/03/2019
72 Kế hoạch tổ chức chiến dịch "Hành quân xanh" năm 2019 62-KH/ĐTN 11/03/2019
73 Kế hoạch tổ chức chiến dịch "Kỳ nghỉ hồng" năm 2019 63-KH/ĐTN 11/03/2019
74 Kế hoạch tham gia ngày hội "Thiếu nhi tiến bước lên Đoàn" và liên hoan "Các câu lạc bộ Chỉ huy đội" năm 2019 11 KHLT/ĐTN-PGD&ĐT 11/03/2019
75 Kế hoạch tổ chức chiến dịch "Hoa phượng đỏ" năm 2019 60KH/ĐTN 10/03/2019
76 Công văn thành lập câu lạc bộ "Tuổi trẻ với pháp luật" 44-CV/ĐTN 09/03/2019
77 Công văn Hệ tri thức Việt số hóa 42-CV/ĐTN 06/03/2019
78 Chương trình phối hợp hoạt động giữa Quận Đoàn Ngũ Hành Sơn và Đồn Biên Phòng Non Nước năm 2019. 01-CTLT/ĐTN-ĐBP 27/02/2019
79 Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Ý tưởng sáng tạo" trong thanh thiếu nhi năm 2019 55-KH/ĐTN 27/02/2019
80 Kế hoạch tháng thanh niên năm 2019 54-KH/ĐTN 26/02/2019