TT TÊN VĂN BẢN SỐ/KÝ HIỆU NGÀY BAN HÀNH TẢI VỀ
81 Kế hoạch liên tịch tổ chức sinh hoạt chuyên đề "Luật trẻ em-Tuyên truyền phòng chống xâm hại tình dục trẻ em" năm học 2018-2019 03 KHLT/ĐTN-PGD&ĐT 26/02/2019
82 Kế hoạch thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ bảy, ban chấp hành Trung ương khóa XII về tệp trung xây dựng đội ngũ các bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. 52-KH/ĐTN 25/02/2019
83 Kế hoạch tổ chức ngày hội đoàn viên "Tự hào đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh" 53-KH/ĐTN 24/02/2019
84 Công văn triển khai hoạt động ngày thứ 7 tình nguyện hỗ trợ nhân dân về thủ tục hành chính và ngày chủ nhật xanh sạch đẹp trong tháng thanh niên năm 2019. 39-CV/ĐTN 24/02/2019
85 Hướng dẫn thực hiện chủ trương 1+1 mỗi đoàn viên, hội viên giới thiệu được ít nhất 1 thanh niên tham gia Đoàn - Hội, giai đoạn 2019 - 2022 38-HD/ĐTN 20/02/2019
86 Hướng dẫn xây dựng Đoàn cơ sở "3 chủ động" giai đoạn 2019-2022 48-HD/ĐTN 20/02/2019
87 Kế hoạch hoạt động khuyến học, khuyến tài, tuyên truyền xây dựng xã hội học tập năm 2019 50-KH/ĐTN 20/02/2019
88 Hướng dẫn thực hiện và phân bổ chỉ tiêu trọng tâm công tác Sáng tạo trẻ năm 2019 41-HD/ĐTN 20/02/2019
89 Hướng dẫn triển khai phong trào "Học sinh 3 tốt" giai đoạn 2019-2022 44-HD/ĐTN 20/02/2019
90 Công văn xây dựng cổng trường an toàng giao thông năm 2019 37-CV/ĐTN 20/02/2019
91 Công văn triển khai hoạt động ngày thứ 7 tình nguyện hỗ trợ nhân dân về thủ tục hành chính năm 2019 34-CV/ĐTN 18/02/2019
92 Kế hoạch triển khai thực hiện cuộc vận động "Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới" 46-KH/ĐTN 18/02/2019
93 Kế hoạch học tập lý luận chính trị đối với cán bộ đoàn và đoàn viên thanh niên năm 2019 47-KH/ĐTN 18/02/2019
94 Kế hoạch công tác tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật năm 2019 48-KH/ĐTN 18/02/2019
95 Kế hoạch cuộc thi viết về gương "Thủ lĩnh trong trái tim tôi" 43-KH/ĐTN 11/02/2019
96 Kế hoạch tổ chức các hoạt động ra quân bảo vệ môi trường trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn năm 2019 44-KH/ĐTN 10/02/2019
97 Kế hoạch tổ chức đợt hoạt động "Tuổi trẻ Đà Nẵng nhớ lời di chúc theo chân Bác" kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019). 45-KH/ĐTN 10/02/2019
98 Kế hoạch thực hiện một số giải pháp nâng cao chất lượng đoàn viên và hoạt động của chi đoàn, tổ chức cơ sỡ Đoàn trên địa bàn dân cư. 49-KH/ĐTN 10/02/2019
99 Công văn về việc tham gia công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2019. 30-CV/ĐTN 07/02/2019
100 Kế hoạch tổ chức thi trực tuyến tìm hiểu 6 bài lý luận chính trị dành cho đoàn viên thanh niên 42 KH/ĐTN 01/02/2019
101 Kế hoạch kiểm tra giám sát 39-KH/ĐTN-UBKT 26/01/2019
102 Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 37-CT/ĐTN-UBKT 25/01/2019
103 Kế hoạch thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông năm 2019 40 KH/ĐTN 14/01/2019
104 Kế hoạch triển khai thực hiện quy định số 01-QĐ/TWĐTN-BCT ngày 28/5/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về chế độ học tập lý luận chính trị đối với cán bộ Đoàn giai đoạn 2018-2022 44 KH/ĐTN 10/01/2019
105 Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quận Ngũ Hành Sơn năm 2019 38-CTr/ĐTN 08/02/2018
106 Kế hoạch tổ chức chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2019 70-KH/ĐTN 09/02/2009