06 BÀI HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ DÀNH CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 48 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/04/1975 - 30/04/2023) - NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5 - NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG (10/3 ÂM LỊCH)

CHUYÊN ĐỀ 6

06/06/2019 Phạm Đình Quý 485

CHUYÊN ĐỀ 6

PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG VẺ VANG, TUỔI TRẺ VIỆT NAM THI ĐUA HỌC TẬP, LAO ĐỘNG SÁNG TẠO, XUNG KICH ...

CHUYÊN ĐỀ 5

05/05/2019 Phạm Đình Quý 397

CHUYÊN ĐỀ 5

ĐOÀN VIÊN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH LỰC LƯỢNG XUNG KÍCH CÁCH MẠNG, GÓP PHẦN XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ ...

CHUYÊN ĐỀ 4

04/04/2019 Phạm Đình Quý 519

CHUYÊN ĐỀ 4

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH - TRƯỜNG HỌC XHCN CỦA THANH NIÊN, NGƯỜI BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP ...

CHUYÊN ĐỀ 3

03/03/2019 Phạm Đình Quý 617

CHUYÊN ĐỀ 3

HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VÀ PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở NƯỚC TA ...

CHUYÊN ĐỀ 2

02/02/2019 Phạm Đình Quý 478

CHUYÊN ĐỀ 2

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM – NGƯỜI TỔ CHỨC VÀ LÃNH ĐẠO NHÂN DÂN GIÀNH NHỮNG THẮNG LỢI VĨ ĐẠI

CHUYÊN ĐỀ 1

01/01/2019 Phạm Đình Quý 916

CHUYÊN ĐỀ 1

CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH – NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG, KIM CHỈ NAM CHO HÀNH ...