Thực hiện chương trình công tác Đoàn - Hội năm 2023; nhằm tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện Luật Thanh niên đến cán bộ, đoàn viên, thanh niên hiểu đầy đủ, đúng đắn những quy định của Luật ...

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 48 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/04/1975 - 30/04/2023) - NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5 - NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG (10/3 ÂM LỊCH)

QUẬN ĐOÀN - HỘI LHTN VIỆT NAM QUẬN NGŨ HÀNH SƠN TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ TUYÊN TRUYỀN LUẬT THANH NIÊN 2020 & CÔNG TÁC ĐOÀN KẾT, TẬP HỢP THANH NIÊN DÂN TỘC, THANH NIÊN TÔN GIÁO NĂM 2023

Bạch Ngọc Huyền Thi 09-11-2023 16:11:00 HOẠT ĐỘNG HỘI LHTN NỔI BẬT 584+

Thực hiện chương trình công tác Đoàn - Hội năm 2023; nhằm tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện Luật Thanh niên đến cán bộ, đoàn viên, thanh niên hiểu đầy đủ, đúng đắn những quy định của Luật Thanh niên, đồng thời thực hiện nghiêm túc các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thanh niên được quy định trong luật; sáng nay (9/11/2023), Quận Đoàn - Hội LHTN Việt Nam quận tổ chức Hội nghị tuyên truyền về Luật Thanh niên 2020 đồng thời sinh hoạt chuyên đề về công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên dân tộc, thanh niên tôn giáo cho thủ lĩnh thanh niên, cán bộ Đoàn chủ chốt năm 2023.

2023-11-09_16-49-20IYMCej_z4864092755679_a0f3584c27c9ae76477d28f4affdc469.jpg

Tại Hội nghị, các bạn đoàn viên thanh niên được nghe thông tin những vấn đề trọng tâm, những điểm mới của Luật Thanh niên năm 2020 như: Tổng quan về Luật Thanh niên năm 2020; trách nhiệm của thanh niên; nguồn lực thực hiện chính sách Nhà nước đối với thanh niên, tháng thanh niên, đối thoại với thanh niên; về chính sách của Nhà nước đối với một số nhóm thanh niên, cụ thể như: Chính sách hỗ trợ thanh niên tài năng, thanh niên khởi nghiệp; thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, thanh niên dân tộc thiểu số…

Luật Thanh niên được Quốc hội khóa XIV đã thông qua tại kỳ họp thứ 9 với 7 Chương, 41 Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Luật này được đánh giá là sự đổi mới pháp luật về thanh niên, khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật Thanh niên 2005, tạo cơ sở pháp lý vững chắc và tiền đề cho sự phát triển của thanh niên trong thời gian tới. Luật Thanh niên có ý nghĩa chính trị, pháp lý sâu sắc trong điều kiện mới; bảo đảm tiếp tục thực hiện quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của thanh niên; quy định trách nhiệm của thanh niên, các chính sách của Nhà nước đối với thanh niên. Từ đó thấy rõ trách nhiệm các cơ sở đoàn trong việc chung tay đưa Luật Thanh niên vào cuộc sống, thúc đẩy sự phát triển của thanh niên, khẳng định và phát huy vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời, tại buổi hội nghị, Hội LHTN Việt Nam quận đã tổ chức lồng ghép sinh hoạt chuyên đề công tác tôn giáo, dân tộc nhằm trang bị kỹ năng, kiến thức cho đội ngũ cán bộ Hội, thủ lĩnh thanh niên các kiến thức về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tôn giáo, dân tộc, trang bị những kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ, phương thức nâng cao chất lượng hoạt động mở rộng, đoàn kết, tập hợp thanh niên dân tộc, thanh niên tôn giáo, thu hút thanh niên dân tộc, thanh niên tôn giáo tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn, Hội.

Nguồn: Quận Đoàn Ngũ Hành Sơn