Thực hiện chương trình công tác Đoàn - Hội năm 2023; nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc, nâng cao trách nhiệm và vai trò ...

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 48 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/04/1975 - 30/04/2023) - NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5 - NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG (10/3 ÂM LỊCH)

QUẬN ĐOÀN - HỘI LHTN VIỆT NAM QUẬN NGŨ HÀNH SƠN TỔ CHỨC MÔ HÌNH "CHÚNG CON LUÔN BÊN MẸ" KHÁM CHỮA BỆNH & CẤP PHÁT THUỐC MIỄN PHÍ CHO MẸ VNAH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HƯỞNG ỨNG KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ (27/7/1947 - 27/7/2023

Bạch Ngọc Huyền Thi 27-07-2023 21:07:00 HOẠT ĐỘNG HỘI LHTN NỔI BẬT 1318+

Thực hiện chương trình công tác Đoàn - Hội năm 2023; nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc, nâng cao trách nhiệm và vai trò của tuổi trẻ trong chăm sóc người có công với cách mạng, gia đình chính sách, thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ. Trong 2 ngày cao điểm 22,23/7/2023 vừa qua, hưởng ứng chuỗi các hoạt động kỷ niệm của thành phố, tuổi trẻ Ngũ Hành Sơn đồng loạt tổ chức mô hình "Chúng con luôn bên Mẹ" với các hoạt động như: Thăm, khám chữa bệnh, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho 16 mẹ VNAH trên địa bàn quận.

2023-11-12_16-11-23I5ZIZZ_362937760_273286271990603_5423699044486450454_n.jpg

Thông qua hoạt động, vừa thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của tuổi trẻ đối với thế hệ cha ông đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời nâng cao ý thức của đoàn viên, thanh niên phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc./.