Thực hiện Hướng dẫn số 18-HD/TĐTN-TCKT, ngày 29/5/2023 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” giai đoạn 2023-2027, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn cơ sở, Ban Thường vụ ...

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 48 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/04/1975 - 30/04/2023) - NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5 - NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG (10/3 ÂM LỊCH)

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH ĐOÀN CƠ SỞ "3 CHỦ ĐỘNG" TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN

Bạch Ngọc Huyền Thi 20-10-2023 22:10:00 HOẠT ĐỘNG ĐOÀN TNCS HCM NỔI BẬT 1280+

Thực hiện Hướng dẫn số 18-HD/TĐTN-TCKT, ngày 29/5/2023 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” giai đoạn 2023-2027, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn cơ sở, Ban Thường vụ Quận Đoàn đã ban hành Hướng dẫn số 06-HD/ĐTN ngày 30/5/2023; trong thời gian qua, các Đoàn cơ sở trên địa bàn quận đã tích cực triển khai mô hình “3 chủ động” trên nhiều mặt, tạo chuyển biến tích cực trong phong trào đoàn, cũng như công tác đoàn kết tập hợp đoàn viên, thanh niên.

2023-10-31_01-10-50LNDATx_347258325_9358247347549921_3925388363529909842_n.jpg

Mô hình cơ sở Đoàn “3 chủ động” được triển khai thực hiện trên 3 mặt: Chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị; chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác; chủ động tham mưu với các tổ chức liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và thực hiện tốt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương.

Các cơ sở Đoàn đã chủ động trong việc nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của đoàn viên thông qua nhiều kênh thông tin khác nhau như thông tin trên mạng xã hội (zalo, facebook,…), sinh hoạt đoàn, thông qua gặp gỡ trực tiếp đoàn viên, các hội nghị giao ban chi đoàn hàng tháng; thường xuyên rà soát, thống kê, lập danh sách những đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trong đơn vị để có kế hoạch giúp đỡ; đồng thời đa dạng và sáng tạo trong hình thức tổ chức sinh hoạt Đoàn.

Công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch, chương trình công tác, các cơ sở Đoàn đã triển khai cụ thể hóa các phong trào với nhiều hoạt động thiết thực, nhiều cách làm hay, nhiều mô hình sáng tạo thu hút đông đảo ĐVTN tham gia với nhiều hoạt động cụ thể, phù hợp được các cơ sở Đoàn thực hiện: Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè,  hoạt động ngày “Thứ bảy tình nguyện” và “Ngày Chủ nhật xanh”. Các mô hình hay, hiệu quả như: “Tuyến đường thanh niên tự quản”, “Tiếng loa thanh niên”, "Dân vận khéo", "Bếp ăn tình thương"… được các cơ sở Đoàn triển khai thu hút được đông đảo ĐVTN tham gia hưởng ứng và đánh giá cao. Các hoạt động xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và an sinh xã hội với nhiều công trình, phần việc thiết thực được các cơ sở Đoàn tích cực hưởng ứng tham gia.

Ngoài ra các đơn vị Đoàn cơ sở cũng đã chủ động hơn trong các hoạt động phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, chi ủy thôn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị cấp ủy giao; trong tham mưu cơ chế, chính sách nhằm thực hiện tốt công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của địa phương, đơn vị.

Qua việc triển khai thực hiện mô hình Đoàn cơ sở “3 chủ động”, hoạt động phong trào Đoàn tại cơ sở đã thường xuyên được đổi mới, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên. Từ đó, tạo chất lượng và hiệu quả thiết thực hơn, gắn với nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên. Bên cạnh đó, tính chủ động của đội ngũ cán bộ Đoàn ngày càng nâng cao, phương thức tổ chức hoạt động của cơ sở đoàn ngày càng có tính hệ thống, dần đi vào nền nếp, tạo bước chuyển biến về chất lượng tổ chức và hoạt động của Đoàn cơ sở./.