Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quận Ngũ Hành Sơn năm 2023; nhằm tiếp tục phát huy vai trò của Câu lạc bộ (CLB) Lý luận trẻ quận trong việc trang bị cho ...

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 48 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/04/1975 - 30/04/2023) - NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5 - NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG (10/3 ÂM LỊCH)

CLB LÝ LUẬN TRẺ QUẬN NGŨ HÀNH SƠN TỔ CHỨC SINH HOẠT ĐỢT 2 VỚI CHỦ ĐỀ "TĂNG CƯỜNG TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN TRONG BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, PHẢN BÁC CÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC TRÊN MẠNG XÃ HỘI"

Bạch Ngọc Huyền Thi 25-10-2023 08:10:00 HOẠT ĐỘNG ĐOÀN TNCS HCM NỔI BẬT 862+

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quận Ngũ Hành Sơn năm 2023; nhằm tiếp tục phát huy vai trò của Câu lạc bộ (CLB) Lý luận trẻ quận trong việc trang bị cho đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên khả năng lý luận, nghiên cứu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam; tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên giai đoạn hiện nay; đồng thời nâng cao “sức đề kháng” cho đoàn viên thanh niên phòng ngừa âm mưu của các thế lực thù địch; vừa qua (25/10/2023); Quận Đoàn Ngũ Hành Sơn phối hợp với Đoàn trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng tổ chức sinh hoạt CLB Lý luận trẻ đợt 2 với chủ đề: "Tăng cường trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các luận điệu xuyên tạc trên mạng xã hội"

2023-10-30_10-15-22lm1V7n_z4829003280390_8b52b50afe9f66100da274ef221835f9.jpg

Trải qua thời gian hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Lý luận trẻ quận Ngũ Hành Sơn đã chứng minh được tính hiệu quả của một mô hình mới, góp phần quan trọng trong việc phát huy vai trò của tuổi trẻ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Sự tăng cường chống phá của các thế lực thù địch trên nền tảng Internet và mạng xã hội (MXH) trong khi không phải người dùng nào cũng có khả năng kiên định hoặc nhận thức đúng bản chất của những thông tin xấu, độc đã đặt ra vấn đề về sự cần thiết đa dạng hóa các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên - thanh niên (ĐV-TN). CLB Lý luận trẻ được thành lập được đánh giá là kịp thời và hữu hiệu, giúp nâng cao nhận thức, bồi dưỡng kỹ năng nhận diện, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, MXH cho thanh niên, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng, nền tảng lý luận của Đảng trong xu hướng phát triển của MXH hiện nay.