CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 48 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/04/1975 - 30/04/2023) - NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5 - NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG (10/3 ÂM LỊCH)

TT TÊN VĂN BẢN SỐ/KÝ HIỆU NGÀY BAN HÀNH TẢI VỀ
1 Kế hoạch Hội trại Vu lan - Báo hiếu 2019 37KH/UBH 20/07/2019
2 Quyết định về việc thành lập Đội thanh niên tình nguyện sơ cấp cứu nạn nhân tai nạn giao thông 10-QĐ/UBH 18/03/2017